Om oss

För oss i Salamoderaterna är visionen för Sala kommun tydlig. Det ska vara en kommun med hög valfrihet och tillgänglighet. En fantastisk plats att leva på och verka i. Det ska erbjudas lika möjligheter för alla invånare. Det ska finnas möjligheter som skapar den frihet vi är övertygade om att alla människor i grunden värnar om.

Vi söker ert förtroende för att skapa en kommun som löpande säkrar hög kvalitet inom och smidig interaktion med de offentliga tjänsterna. Inom äldreomsorgen kan det handla om rätten till självbestämmande. Det kan också handla om garantier för snabba svar i dialogen med kommunen eller elevers och föräldrars rätt att välja den skola som de tycker är bäst.

Moderaterna tar ansvar för kommunen på väg in i framtiden. Vi talar klarspråk om de utmaningar och möjligheter vi ser i integrationsfrågan. Förutom att ge det stöd som behövs, formulerar vi också tydliga förväntningar och rimliga krav på de som är på väg in i vår gemenskap.

Vi fortsätter skapa en allt bättre skola för kommunens unga och unga vuxna. Salas skolor ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro. Tillgång till elevhälsa, bättre uppföljning av kunskapsmål och en bra dialog med lärarna om hur detta ska uppnås är mycket viktigt för oss.

Vi är ett parti som också går till val med idéer om ökad trygghet och fokus på brottsförebyggande åtgärder. Sala är redan idag en trygg och vacker plats. Vi är fast beslutna över att det ska fortsätta vara så och driver frågan om fler synliga poliser, tiggeriförbud och proaktiva brottsförebyggande åtgärder för att fånga upp unga personer som befinner sig i riskmiljöer.

Allt detta gör vi med ett fortsatt övergripande och djupt ansvarstagande för den kommunala ekonomin. Vi har modet att ifrågasätta kostnader och tror att ökad transparens är ett bra sätt att behålla det förtroende vi fått.

Sala är fantastiskt. Vi är fast beslutna att vara med och leda det på resan till en ännu bättre framtid.

Om du vill komma i kontakt med föreningen Salamoderaterna kan du skriva till oss på sala@mvastmanland.se, kontakta oss på Facebook eller skriva till oss i ett formulär.

 

 

 

 

 

 

Tappade uppkopplingen