Nyheter från Salamoderaterna

Nyval Nämndemän

⚖️ÄR DU REDO FÖR EN STÖRRE UPPGIFT? 
BLI NÄMNDEMAN!

👉Till hösten är det dags att välja nya nämndemän till Tingsrätten i Västmanland. Nu har du därför möjlighet att anmäla intresse för detta uppdrag.

✅Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i domstol. Som nämndeman är du också representant för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Det är en grundpelare i vår demokrati. Du kan läsa mer om vad uppdraget innebär här: http://www.blinamndeman.se/

📧Är du intresserad? Skicka ett mail till viveca.molin@gmail.com. Skriv gärna lite kort om din bakgrund och varför du vill bli nämndeman. Dessutom behöver vi ditt fullständiga namn och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer samt e-postadress.

🙌Välkommen med din ansökan senast 30/6!

Med vänlig hälsning
/Valberedningen

Handlingar till årsmöte 2019

2019-03-07 Uppdaterat inlägg

Tack till alla som kom på årsmötet. Styrelsen har nu tagit bort handlingna från denna sida. Handlingarna är dock fortsatt tillgängliga. Om du vill ha en kopia på dem så skicka ett mejl till: erik.hamrin@gmail.com

//Styrelsen

——————————————–

Tiden går fort och snart är det dags för årsmöte. Den 6/3 klockan 19.00 håller Nya Moderaterna i Sala årsmöte på Restaurang Mat & Prat i Sala.

Vi är tacksamma om du anmäler dig senast den 28/2 till Vivvi: viveca.molin@gmail.com eller 070-723 60 30. Anmäl då matalternativ enl nedan samt allergier eller specialkost.

Menyalternativ:

Hallomi burgare (avocadocréme, tomat, picklade lök, krispig sallad) med coleslaw, lökringar och pommes

Kyckling på spett serveras med vitlöksbröd och aioli

Linguine Marinara (tomat, vitvin, pilgrimsmussla, räkor, grönmussla)

Välkommen!

Victoria tar över som ordförande.

Kära medlemmar,

Jag vill informera er att från och med förra veckan har jag, Victoria Kihlström, tagit över rollen som ordförande i föreningen Nya Moderaterna i Sala. Michael PB Johansson har valt att kliva av posten som ordförande och som vice ordförande kommer således jag kliva in i rollen. Jag vill först och främst rikta ett varmt och stort tack till Michael som under många år bistått föreningen med såväl sitt ordförandeskap som sin kunskap samt ett gediget arbete.

Jag har varit medlem i föreningen i fyra år nu och jag känner att jag kommit in i en förening som vill mycket och vi måste nu se till att vi fortsätter arbeta tillsammans. Självklart är jag tacksam för stödet från övriga i styrelsen då jag klivit in i en, för mig, ny roll och jag uppskattar vårt gemensamma arbete. Min förhoppning är att jag ska kunna förvalta det arbete som tidigare har genomförts och tillsammans med er alla i föreningen fortsätta arbeta framåt för en framtid fylld med aktiviteter, medlemsmöten och självklart också ett hårt arbete.

Ni är alla hjärtligt välkomna att kontakta mig vid frågor, funderingar och idéer så laddar vi för en höst och vinter med gemensamma aktiviteter.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Victoria Kihlström

Salamoderaternas valprogram 2018

Valprogram för moderaterna sala 2018

För oss i Salamoderaterna är visionen för Sala kommun tydlig. Det ska vara en kommun med hög valfrihet och tillgänglighet. En fantastisk plats att leva på och verka i. Det ska erbjudas lika möjligheter för alla invånare. Det ska finnas möjligheter som skapar den frihet vi är övertygade om att alla människor i grunden värnar om.

Salamoderaterna lanserar nu sitt lokalpolitiska program till höstens kommunala val.

Sala ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Sala ska växa, utvecklas och fler människor ska ha ett arbete att gå till. Vi vill förbättra integrationen, stärka skolan, ta hand om våra äldre och ta krafttag mot kriminaliteten.

Vi söker ert förtroende för att skapa en kommun som löpande säkrar hög kvalitet inom och smidig interaktion med de offentliga tjänsterna.

Vi kommer gå till val bl a på viktiga frågor inom nedan områden:

  • Jobb och näringsliv
  • Brottsförebyggande och trygghet
  • Skola och utbildning
  • Integration
  • Äldreomsorg
  • Bostadspolitik
  • Turism
  • Infrastruktur
  • Kultur och fritid

Du hittar programmet i sin helhet genom att klicka på länken;  valprogram-2018-m-sala

Vi önskar trevlig läsning och svarar gärna på frågor om vår politik. Du når oss enklast via Facebook eller på sala@moderaterna.se. Vill du träffa oss på riktigt så kom till vår valstuga på torget i Sala. Vi öppnar den 17/8.

 

 

Öppet möte med Niklas Wykman

 

Som den tredje och sista gästen i Salamoderaternas serie med öppna möten så välkomnar vi moderate riksdagsledamoten Niklas Wykman.
Kvällens föredrag har titeln ’Arbete, tillväxt och sammanhållning’. Niklas redogör för den moderata reformagendan nu, i närtid och långsiktigt.

Som vanligt blir det en presentation med frågestund efteråt. Om du har funderingar kring hur Moderaterna resonerar i dessa frågor så är detta ett mycket bra tillfälle att få svar.
Man behöver inte anmäla sig i förväg, men om man vill får man gärna göra det.

Datum/Tid: Måndagen 21/5 18.00-19.30

Plats: Blå salen, Sala bibliotek

En politik för de som jobbar, vill jobba och har jobbat

 

Moderaterna är ett parti för de som jobbar, för de som vill jobba och de som har jobbat. Att
så många som möjligt arbetar är centralt för vårt välstånd. Det är också rättvist; det ska
löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att ta ansvar. Människans förmåga och
möjlighet att göra något av sin egen kraft och sitt eget liv är det kanske viktigaste måttet på
ett samhälles rättfärdighet. Tas det ifrån oss slocknar hoppet.

När vi moderater talar om hoppfullhet är det först och främst detta. Att vi som individer och
tillsammans med andra kan ta oss någonstans i livet. Inte alltid utan hjälp eller stöd, men
heller aldrig utan egen ansträngning och drivkraft.

Dessutom, om vi ska värna sammanhållningen och tilliten i samhället behöver välfärden
leva upp till medborgarnas förväntningar, men alla behöver också känna att de får ta del av
välståndsutvecklingen och att de får valuta för skattepengarna. Därför lovar Moderaterna
att sänka skatten på arbete, främst på låga inkomster, men också på pensioner så att alla
som har arbetat också får ta del av välståndsökningen.

Moderaterna lovar att både sänka skatten för vanliga inkomster och se till att vårdköerna
blir kortare, poliserna fler och resultaten i skolan bättre. Det kan vi göra genom att
prioritera dessa reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och ineffektiv
arbetsmarknadspolitik. För denna politik finns det ett starkt stöd. En undersökning från
Demoskop, beställd av Moderaterna, visar att 45 % av svenska folket tycker att skatterna är
för höga. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2014, då endast 27 % tyckte att
skatterna var för höga.

Det beror på att regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kronor sedan 2014. Till
följd av skattehöjningar på arbete, sparande, ROT-tjänster, flyg, drivmedel och el har en
barnfamilj med inte alltför höga inkomster fått skattehöjningar på uppemot 1000 kronor i
månaden, trots höjda barnbidrag. Med vår politik skulle samma familj få över 1000 kronor
mer i månaden till följd av jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt. Pensionärer som arbetar
skulle få ytterligare skattesänkningar, upp till 1250 kronor per person och månad, och
övriga pensionärer skulle få upp till 1000 kronor mer per månad till följd av vårt förslag
om sänkt skatt för pensionärer. De pensionärerna som har allra sämst ställt kommer också
få en kraftig förstärkning när garantipensionen höjs och ett särskilt behovsprövat tillägg
införs, som särskilt gynnar ensamstående kvinnor.

Det måste bli mer lönsamt att arbeta

Att det blir lönsamt att arbeta är inte bara strukturellt riktigt, det är en rättvis politik. Under
mandatperioden har regeringen höjt skatterna med cirka 60 miljarder kronor och vi anser att det är
rättvist att det under nästa mandatperiod går tillbaka pengar till dem som arbetar och betalar skatt
samtidigt som vi omprioriterar stora delar av regeringens utgiftsökningar för att stärka sjukvården,
skolan och rättsväsendet.
Skattelättnader för dem som arbetar, särskilt riktat mot dem som har låga inkomster, är en
internationellt sett vanlig och väl utvärderad reform för att bidra till ökad sysselsättning. Enligt OECD
finns liknande skattelättnader exempelvis i Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Kanada,
Nederländerna och USA.

I dag lever en av sju i arbetsför ålder av bidrag i stället för att arbeta. Samtidigt har befolkningen i
arbetsför ålder ökat kraftigt under de senaste åren till följd av den stora flyktinginvandringen. Många
av dessa människor riskerar att hamna i långvarigt bidragsberoende till följd av en misslyckad
integration.

En viktig anledning till detta är att det lönar sig för dåligt att arbeta. En nyligen publicerad rapport från
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) pekar på att det för många lönar sig alltför lite att
gå från bidrag till arbete. Det gäller särskilt för personer med etableringsersättning eller
försörjningsstöd och i synnerhet för barnfamiljer där ingen av de vuxna arbetar. Det låga utbytet av
arbete är en viktig förklaring till att det bara är hälften av de kvinnor som är födda i Asien eller Afrika
som arbetar.

Ett arbete innebär egen försörjning och möjligheten att påverka sitt eget liv. Det skapar trygghet och
frihet. En ökad sysselsättning bland dem som i dag står utanför är också viktigt för att deras barn inte
ska ärva sina föräldrars utanförskap. I dag riskerar utanförskapet att gå i arv.
Att fler arbetar har också betydande konsekvenserna för samhället. Skatteintäkterna blir högre och
utgifterna lägre. Det finns mer pengar att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd. Skulle
exempelvis gapet i sysselsättning mellan inrikes- och utrikes födda kvinnor slutas så innebär det en
BNP-ökning med 1,9 procent vilket motsvarar 93 miljarder kronor.

Därför vill Moderaterna:

– Sänka skatten på arbete med 22 miljarder kronor. Bussförare, förskollärare och poliser får
behålla nära 500 kronor mer per månad. Det innebär en lika stor skattesänkning som en
höginkomsttagare, i kronor räknat. Detta innebär den största skattesänkningen på arbete sedan
2007. Sammantaget beräknas skattelättnaden ge nära 14 000 nya jobb när det lönar sig mer att
gå från utanförskap till arbete.

Ansträngning ska alltid löna sig

Fler måste också utbilda sig och arbeta mer. Att fler människor gör just detta är avgörande för att
Sverige ska ha tillväxt och att vara konkurrenskraftigt. Utan flit, utbildning och entreprenörskap blir
det inga fler högkvalificerade jobb. Samtidigt krävs det att fler människor arbetar fler timmar för att
finansiera välfärden. Sverige har efter regeringens skattehöjningar återigen världens högsta
marginalskatter. Höga marginalskatter minskar drivkraften att utbilda sig och att arbeta mer. Att mer
än hälften av en inkomstökning för breda yrkesgrupper, som lärare och sjuksköterskor, ska gå till skatt
är orimligt om fler ska anstränga sig och arbeta mer. Vårt mål är att ingen lärare eller sjuksköterska
ska betala hälften av sin löneökning i skatt.

Därför vill Moderaterna:

– Sänka marginalskatter genom att brytpunkten för statlig skatt höjs från dagens 40 500 kronor
per månad till 41 500 kronor under mandatperioden. Förändringen beräknas kosta tre miljarder
kronor, ge upp till 200 kr mer i månaden och förväntas öka antalet helårsarbetskrafter med 4
500 när redan sysselsatta ökar sin arbetstid.

 

Skattesänkningar för de som har jobbat

De som varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Vi ser inget egenvärde i att pension
och förvärvsinkomst beskattas olika. Samtidigt är de offentliga resurserna begränsade och det finns ett
behov av att skjuta till resurser till välfärden och att göra det mer lönsamt att arbeta. För att förbättra
de ekonomiska förutsättningarna för de som har arbetat vill Moderaterna ytterligare sänka skatten för
pensionärer under nästa mandatperiod. Sänkningen som görs i takt med att ekonomin tillåter är lika
stor som den regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018.

Den absoluta fattigdomen bland pensionärer är låg, för kvinnor är den lägst i EU och för män är den
bland de lägsta. Samtidigt är det oacceptabelt med hemlösa äldre och alltför låg standard för inte minst
ensamstående kvinnor. Moderaterna vill därför stärka grundskyddet i pensionssystemet, med höjd
garantipension och en särskild satsning riktad främst mot ensamstående kvinnor.

En starkare ekonomi och fler i arbete skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna.
Inget är viktigare för pensionärernas ekonomi än att sysselsättningen och antalet arbetade timmar
utvecklas väl samt att reallönerna ökar, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska
utvecklingen. En av de största potentialerna ligger i att öka antalet arbetade timmar för äldre, särskilt i
takt med att de äldre blir allt friskare och alltfler jobb inte är fysiskt krävande. Pensionsgruppens
överenskommelse om höjd pensionsålder är en del i att höja pensionsåldern och få fler att jobba
längre.

Än mer effektivt är det dock att göra det mer lönsamt att arbeta. Detta är särskilt viktigt om den
disponibla inkomsten för pensionärer höjs, eftersom det då relativt sätt lönar sig mindre att arbeta.
Därför vill Moderaterna göra det ännu mer lönsamt att arbeta högre upp i åldrarna, från 64 år. Det
jobbskatteavdrag för äldre som infördes 2007 har varit mycket framgångsrikt och sysselsättningen
ökade med 200 %. Under nuvarande regering har sysselsättningsgraden tvärtom minskat trots
högkonjunkturen, vilket riskerar att urholka välfärden. För att vända denna utveckling behöver
jobbskatteavdraget förstärkas ytterligare.

Därför vill Moderaterna:

– Sänka skatten för pensionärer med 4,2 miljarder kronor 2019 och ytterligare 4,3 miljarder
kronor 2020. För många pensionärer kan detta innebära 1000 kronor mer i plånboken, varje
månad.
– Höja garantipensionen och införa ett särskilt behovsprövat tillägg, som särskilt gynnar
ensamstående kvinnor. Förslaget är inte färdigförhandlat ännu i pensionsgruppen och vi
kommer att återkomma med detaljerna i förslaget.
– Förstärka jobbskatteavdraget för äldre ytterligare. Moderaterna vill under nästa mandatperiod
lägga 2,6 miljarder kronor på att förstärka detta jobbskatteavdrag ytterligare. Dessutom vill vi
sänka åldern för när det särskilda jobbskatteavdraget ska gälla från 65 till 64 år. Detta för att
skattesänkningen ska märkas innan de flesta väljer att gå i pension. Den tidigare sänkningen
gav betydande jobbeffekter och vi beräknar att effekterna av denna sänkning blir 12 000 fler
sysselsatta. Skattesänkningen per månad framgår av tabellen nedan.

Samlade jobbeffekter av förslagen

Varaktiga effekter av dessa skattesänkningar politik på sysselsättning och årsarbetskrafter

 

Öppet möte med Tomas Högström

Nu är det hög tid att vi kallar till möte för att prata om sjukvården. Moderaterna i Sala bjuder därför in till en spännande kväll med vårt regionråd Tomas Högström. Kvällens föredrag har titeln ’Kalla det landsting eller region – vårdköerna är lika långa’ och Tomas redogör för Moderaternas tankar och idéer kring den angelägna frågan om sjukvårdspolitik i Västmanland.

Allmänheten välkommen!

Datum/Tid: Tisdagen 24/4 18.00-19.30
Plats: Blå salen, Sala bibliotek

Denna mandatperiods arbete

Denna mandatperiod går mot sitt slut. Vi vill passa på att göra en återblick för att se vad Moderaterna tillsammans med Allians för Sala åstadkommit sedan vi tillträdde 2014.

Skolan

Inom skolan finns nu en långsiktig planering över de behov som föreligger i nutid och i framtiden. För närvarande byggs en helt ny skola i Ransta. Ytterligare platser inom låg- och mellanstadiet planeras vid Vallaskolan med byggstart i år.

För gymnasieskolan finns nu skisser för hur Ösby naturbruksgymnasium skall utvecklas.

Förnärvarande pågår planeringen för hur vi skall klara det faktum att barnkullarna växer och nya platser inom förskolan behöver tillskapas.

Bostadsbyggande

Sala växer och behöver möta invånarnas behov av ett bra boende. Planarbetet har under de senaste åren tagit fart. Vi ser att det inom kort tid kommer att tillskapas hyresrätter, bostadsrätter och egna hem de närmaste åren. Salabostäder och Riksbyggen står i startgroparna att ”bygga lägenheter på höjden”. Området Ängshagen växer med villor, seniorvillor och flerbostadshus. Måns-Ols och Bråsta har utvecklats och området erbjuder nu naturnära boende. Vård och Omsorg

Nytt äldreboende planeras i Östra kvarteren som kommer att täcka det behov som finns av särskilt boende. Vi har också sett till att Sala kommun öppnat 19 korttidsplatser på Jakobsbergsgården samt ytterligare 7 platser på Ekebygården. Det är en bra start att bygga vidare på under nästa mandatperiod.

Under nuvarande mandatperiod kommer Sala fått tillgång till två LLS boenden som omfattar åtta lägenheter.

Näringslivsklimat

Under 2017 har en ny näringslivsorganisation tillskapas och en ny tjänst som företagslots inrättats.

Kultur/Fritid

Två nya idrottshallar finns snart på plats. En invid Ransta nya skola och en på Lärkans sportfält.

För våra ungdomars säkerhet finns snart cykelväg till SORF

2018 kommer en skatepark att anläggas i stadsparken

Övrigt

Samarbetet med föreningslivet utmynnar i en lokal överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället.

Avgiftsfri kollektivtrafik införs under 2018.

 

Som ni ser så händer det saker med ett borgerligt styre i Sala!

Under april kommer vi från Moderaterna att presentera vårt politiska program för den kommande mandatperioden. Det är ett omfattande program med tydliga mål och resonemang. Vi hoppas att ni kommer och träffar oss på våra kampanjmöten eller diskuterar med oss på Facebook. Med ert stöd är vi fast beslutna att göra en redan bra stad ännu bättre!

Är du medlem?

Hej!

Är du medlem i Salamoderaterna?

Se i så fall till att kolla din mejl. Det har kommit en inbjudan som vi hoppas och tror du kommer tycka är intressant…

Ny styrelse utsedd

Hej!

Eventuellt har ni redan sett detta via Facebook, men nu är även hemsidan uppdaterad med den nya styrelsen. Bild och namn på styrelsens medlemmar ligger på sidan “Våra politiker”. Länk finns här.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen