Styrelsen

Salamoderaternas styrelse 2019

På årsmötet 2019 valde föreningen ny styrelse. Från vänster;

Jenny Degerland, Tomas Bergling, Victoria Kihlström, Erik Hamrin, Viveca Molin och Martin Eriksson.

Ordförande Victoria Kihlström

Victoria är universitetsadjunkt och doktorand i företagsekonomi. Hon är sedan årsmötet 2019 föreningens ordförande och sitter som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.

 

Jag tror på en kommun där dess invånare har stor egen valfrihet, känner trygghet och där företagen på olika sätt har möjlighet att utveckla sina verksamheter. Ett blomstrande näringsliv gynnar kommunen på många olika sätt och här är det viktigt att kommunen möjliggör denna utveckling. En kommunal ekonomi i balans är viktig och bygger på prioriteringar och hushållning med begränsade resurser samtidigt som våra kommunala verksamheter behöver utrymme att bedriva sitt arbete.

Kassör Tomas Bergling

Tomas är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kultur- & fritidsnämndensamt även huvudman Sala Sparbank

Om sitt politiska uppdrag säger han att ‘Jag vill att vi i Sala ska värna om vårt näringsliv och få det att växa. Företagen är de som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Ett bra samarbete mellan näringsliv och kommunen är utvecklande för båda parter.

Jag brinner för att utveckla kommunens sport- och fritidsanläggningar. Jag kommer också att kämpa för att det ska vara ordning och reda i samhället och att  alla medborgare ska känna sig trygga.’

 

v ordf. Martin Eriksson

Martin verkar som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. 

‘Jag har från en tidig ålder varit intresserad av samhällsfrågor och politik. Mitt intresse fick mig att söka en samhällsvetenskaplig eftergymnasial utbildning. Jag skulle beskriva mig själv som allmänbildad och intresserad av samhällsfrågor. Med denna bakgrund som jag bestämt mig för att att kandidera till 2018 års val.
 
Jag vill vara en röst för min generation och när man blickar ut över vårt land och resten av världen ser man hur komplicerad den är. Jag tror att jag har de verktyg som behövs för att ta itu med de problem som måste mötas.

Jag vill genom  politiken vara med och bygga ett fungerande samhälle. Jag vill verka för utveckla Sala kommun till en bra kommun att bo och verka i. Förstärka omsorgen för de personer med störst vårdbehov inom särkilt boende.

Jag vill även verka för valfriheten, jobba för kortare vårdköer och möjlighet till vård och specialistvård på flera ställen i länet än i Västerås.
Värnar även om en bra arbetsmiljö för personalen inom både kommun och region.’

Ledamot Viveca Molin

 

Viveca är för andra året i rad medlem i styrelsen. Hon sitter som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i skolnämnden. Viveca är även MQ-ansvarig för vår förening.

Hon arbetar som Enterprise arkitekt och har ett långt förflutet som barn- och ungdomsledare i Sala Gymnastikförening, Silverstaden Innebandy samt Grällsta IF fotboll.

‘Som förtroendevald skulle jag verkligen försöka mitt bästa för att göra skillnad. Jag är född och uppvuxen i Sala och även om jag var borta några år har hjärtat alltid legat i denna fantastiska, vackra kommun. Med min bakgrund tror jag att jag har en god insyn i hur vi kan jobba för att vi som invånare får möjlighet och framförallt valfrihet att påverka våra egna liv. Som stolt representant för Moderaterna kommer jag jobba för våra barn, skola och utbildning, vår framtid, fritid, hälsa och ett friskare Sala. Vi ska värna om våra småföretagare och jobben så att alla människor får känna sitt värde utifrån att de är med och bidrar till vår gemensamma välfärd och gemenskap’.

Gruppledare Erik Hamrin

Erik är sitter som gruppledare för Moderaternas grupp i kommunfullmäktige. Han är även 1a vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott.

‘Jag har valt att engagera mig politiskt för att vara med att stärka en redan bra kommun. Bland mina hjärtefrågor finns skolan, jobb och integration. Bra stöd och verktyg ska tillsammans med tydliga förväntningar hjälpa oss klara framtidens utmaningar inom dessa områden.

Vi har allt vinna på att göra Sala så tilltalande som möjligt för så väl de som vill bo, studera och verka i vår stad’.

 

Ledamot Jenny Degerland

Jenny är nyvald styrelseledamot. 

Andra medlemmar med företroendeuppdrag

Peter Molin

Peter är ordförande i bygg- och miljönämnden. Han har en lång erfarenhet i roller som ordförande för bland annat skolnämnden och som gruppledare för Moderaterna.

Michael PB Johansson

Michael verkar som ledamot i kommunfullmäktige. Han har suttit i kommunfullmäktige i olika perioder sedan 1985.

‘Jag vill ha ett bra utbud för fritid och kulturaktiviteter i Sala. Jag vill också att vi har bra kommunikationsmöjligheter för att möjliggöra arbetspendling.

Förutom det arbetar jag för att tillskapa möjligheter till nybyggnation av bostäder’

Johan Widén

 
 
Johan är ledamot i valnämnden. Han verkar också som ordinarie ledamot i styrelsen för Sala Heby Energi.
 
‘Jag har en lång erfarenhet av lokalpolitiken i Sala då jag varit aktiv sedan Bo Lundgrens tid. Jag är en snart 40-årig egenföretagare från Hedåker som även är engagerad som deltidsbrandman. Jag har även erfarenhet av landstingspolitiken och suttit flera år i förbundsstyrelse. Jag har varit politiskt intresserad sen unga år och kommer nog vara det till mitt sista andetag.’

Hans Eljansbo

Hans verkar som styrelseordförande Salabostäder AB. Han är lantbruksföretagare, född, uppvuxen och bosatt i Sala.

Har därutöver under tio år arbetat och bott i Stockholm med omnejd och arbetat i den finansiella sektorn. Gymnasieutbildning inom jordbruk och ekonomi samt kurser i grundläggande juridik och nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Under två mandatperioder gruppledare och kommunstyrelsens vice ordförande i Sala.

 

Fredrik Larsson

Fredrik är ledamot i kommunfullmäktige samt regionfullmäktige och vice gruppledare för Moderaterna.

‘Mitt politiska engagemang bottnar i ett intresse av att rätta till felaktigheter. Jag tror att med politiker som klokt använder skattebetalarnas pengar kan vi få ett mycket rättvist och bra fungerande samhälle, där kommun och landsting är en väl fungerande serviceinrättning för medborgarna.

Jag tror att jag är en av de kloka politikerna, därför ställer jag upp för val till Kommun, Landsting och Riksdag.’

Ledamot Elin Johansson

Elin har uppdrag som vice ordförande vård och omsorgsnämnden.

‘Jag vill genom politiken vara med och bygga ett fungerande samhälle. Jag vill verka för utveckla Sala kommun till en bra kommun att bo och verka i. Förstärka omsorgen för de personer med störst vårdbehov inom särskilt boende. Jag vill även verka för valfriheten, jobba för kortare vårdköer samt möjlighet till vård och specialistvård på flera ställen i länet än i Västerås.
Värnar även om en bra arbetsmiljö för personalen inom både kommun och region.’

 

Tappade uppkopplingen